İnsan Kaynakları Politikamız

Temel insan kaynakları politikamız, “Şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulması” olarak özetlenebilir.

İşe alım sürecinde ve sonrasında çalışanlarımızın kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını arttırmalarına yönelik eğitim programları tasarlanır ve eğitim politikaları oluşturulur.

Şirketin finansal durumu ile ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilir bu nitelikteki kararlarda ilgili sendikalardan görüş alınır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde yetkinlik ve sorumluluğa dikkat edilir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü davranışlara karşı korunması için önlemler alınır. Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

Çalışanlarımızdan beklentilerimiz;

İş tanımlarına uygun, etkin ve verimli olarak hareket edilmesi

Şirket stratejileri çerçevesinde sürekli gelişime öncelik verilmesi

Mesai saatleri içerisinde nazik ve saygılı davranılması ve özel yaşamda da şirketin itibarına özen gösterilmesi

Şirket prosedür, talimat ve yönetmeliklerinin uygun davranılması

Temel Yetkinliklerimiz

Güçlükler karşısında dayanıklıyız.

Bir işi başarmanın mutlaka bir yolunun olduğuna inanır, yaşanan başarısızlığı geçici bir durum olarak görür ve sorunlara çözüm geliştirmek için farklı yöntemler deneriz.

İşbirliğine inanan iyi bir takım oyuncusuyuz.

Kurumsal hedefleri gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla iş birliği içinde çalışarak sinerji yaratır, yüksek motivasyon ve bağlılık sağlarız.

Etkin iletişim kurarız.

Dikkatle ve önyargısız dinleyerek kendini etkili şekilde ifade ederek anlaşmazlıkları çözmede ve tarafları ikna etmede başarılı oluruz.

Güven sağlarız.

Birey olarak kendisine ve şirketine güven duyulmasını sağlayacak şekilde diğer kişiler ile etkileşime gireriz.

Sorumluluklarımızı biliriz.

Kendi üzerine düşen görevleri zamanında ve istenilen şekilde yerine getirir ve meydana gelen sonuçların sorumluluğunu üstleniriz.

Çeviğiz ve değişime her zaman hazırız.

Hızlı değişen koşullar veya bir sorun karşısında uygun çözümleri geliştirir ve aksiyonların gerçekleşmesi için çeviklikle harekete geçeriz.

DEĞERLERİMİZ

Müşteri Önceliği

Takım Çalışması & Saygı

Mükemmellik Arayışı

Bütünlük

ETİK KODUMUZ

Şirket Kaynaklarının Kullanımı

Çıkar Çatışmalarından Kaçınma

Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

Nezaket ve Saygı

İnsan Haklarına Saygı

Dürüstlük

Bağlılık

Şirketle İşlem Yapma

Gizlilik

Kişilik Haklarına Saygı

Meslek Standartlarına Uyma

Şirket Hak ve Menfaatlerinin Korunması

Etik İhlal Bildirim Hattı;

Ege Fren çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, bayiler ve müşterilerinin, grup çalışanları ve uygulamaları ile ilgili olarak, Grup Etik Değerlerine ve Kurallarına uygun olmadığını düşündükleri hususları İç Denetim ve Süreç Yönetimi Bölümüne Etik İhlal Bildirim Hattı aracılığı ile iletebilirler.

Bildirime konu bir durumla karşılaşmış ya da kendisi etik ihlaline maruz kalmış her çalışan Etik İhlal Bildiriminde bulunabilir.

Bildirime neden olan hareketin tarafları; yöneticisi, diğer bir çalışan ya da çalışan grubu olabilir.

Çalışan konuyu bildirmek için ilgili mail adresine (etik@bayraktar.com adresine) bildirimde bulunabilir.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARIMIZ

SEÇME VE YERLEŞTİRME

1

İşe Alım Planlaması

2

Taleplerin Oluşturulması

3

Aday Araştırması

4

Başvuruların Değerlendirilmesi

5

İş Görüşmelerinin Yapılması

6

İngilizce Sınavı ve Kişilik Envanteri Uygulaması

7

Referans Kontrolü Yapılması

8

İş Teklifi Yapılması

9

İşe Yerleştirme

Açık pozisyonlarımıza www.kariyer.net adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Özgeçmişlerinizi ise ik.egefren@egefren.com.tr mail adresi aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz.

STAJ PROGRAMLARI

Ege Fren olarak, lise ve üzeri eğitim gören öğrencilerin iş hayatına hazırlanmalarında önemli bir adım olan staj sürecini destekliyoruz. Staj sürecinde tüm adaylar için şeffaf, adil ve izlenebilir bir işe alım süreci yürütmekteyiz.

Kısa dönem (yaz) staj başvuruları Mart ayı içerisinde, uzun dönemli staj başvuruları ise Mayıs- Haziran ayında (bir önceki eğitim dönemi sonuna kadar) alınmaktadır. Değerlendirmeler ise başvuru yapılan ayı takiben yapılır.

Pandemi koşulları nedeni ile ara verdiğimiz staj kabullerine normalleşme süreci sonrası devam edeceğiz.

EGE FRENLİ OLMAK

Ege Fren, alanlarında uzmanlaşmış kariyer sahibi profesyonellerin yanı sıra iş yaşamına yeni başlamış, iyi eğitimli ve öğrenmeye açık gençlere de kariyer fırsatları sunar.

Ege Fren olarak bireylerin kişisel ve profesyonel gelişimlerinin yanı sıra, takımlar arasında empati ve sinerjinin yaratılmasına yönelik çalışmaları da özenle sürdürür.

EĞİTİM VE GELİŞİM

Ege Fren çalışanlarına bilgi, beceri ve gelişim imkânları sağlar. Amacımız, tüm çalışanlarımızın yetkinlik gelişimine katkı sağlamak ve bu sayede çalışanlarımızın işini geleceğe taşıyabilmektir.

Her kademedeki çalışanımızın kişisel ve potansiyel gelişimine ve yaratıcılığına destek olma sürecimiz işe alım sürecindeki oryantasyon programı ile başlar.

Çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, kariyer ve gelişim planlarını hazırlar ve her yıl bu planları gözden geçirerek uygulamaları kontrol ederiz.

Oryantasyon

Her kademedeki çalışanımızın kişisel ve potansiyel gelişimine ve yaratıcılığına destek olma sürecimiz işe alım sürecindeki oryantasyon programı ile başlar.

Gelişim Planları

Çalışanlarımızın kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, gelişim planlarını hazırlar ve her yıl bu planları gözden geçirerek uygulamaları kontrol ederiz

Yedekleme

Kritik pozisyonlardaki çalışanlarımız için geleceğe dönük yedekleneceği pozisyona yönelik uzun vadeli gelişim planlamaları yaparız.

Çalışanlarımıza eğitim ve gelişim süreci kapsamında yüksek lisans ve doktora programı desteği belirli oranlarda şirketimiz tarafından sağlanır.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın izni ile kurulmuş olan Mesleki Eğitim Merkezimiz, 2014 yılından bu yana birçok öğrenciye yerinde eğitim imkanı sağlayarak gençlerin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Bu sosyal sorumluluk projesiyle birlikte eğitim öğretim hayatına ara vermiş veya farklı nedenlerle sona erdirmek zorunda kalmış gençlerimizi çalışma hayatına kazandırmayı amaçlamaktayız.

YETENEK YÖNETİMİ

Şirketimizde kilit pozisyonlarda oluşacak açıkların neden olacağı olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olabilmek için kariyer planlama ve yedekleme süreci yürütülür. Bu amaçla şirketin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için “Kariyer ve Yedekleme Planları” oluşturulur. Tüm çalışanların gelecekteki pozisyonlara hazırlanmaları için gelişim planları takip edilir.

ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücret yönetiminde amacımız; öncelikle Bayraktar Grubu şirketlerinde uluslararası standartta bir iş değerlendirme sistemi kullanarak şirket içi ve şirketler arası yapıların kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir bir düzene oturtulmasını sağlamaktır.

Kullanmakta olduğumuz Global İş Değerleme Sistemi, bu noktada ücret ve yan hakların, esnek ve piyasa ile uyumlu bir yapıda pozisyonların yetkinlik ve sorumluluk seviyelerine göre haritalandırılmasına imkân sağlar.

Yüksek performans kültürünü yaymak için hedefleri gerçekleştirme oranlarına göre beyaz yaka çalışanlar için yıllık performans primi uygulaması yapılmaktadır.

Pozisyonun iş değerlendirmesi yapılır

Pozisyonda bulunan kişiye ait bant/kademe belirlenir

Piyasadaki pozisyonlarla eşleştirme yapılır

Piyasa verilerinden yararlanılarak ücretlendirme yapılır

Her ücret artış döneminde piyasa araştırmasından yararlanılarak ücretler ve yan haklar gözden geçirilir

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanların iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeyleri ölçülerek iyileştirmeye yönelik faaliyet planları oluşturulur.

Motivasyon
Çalışanların işini severek ve keyifle yapma hissi

Bağlılık
Çalışanların şirketlerine ait hissetme ve orada çalışmaya devam etme eğilimleri

Memnuniyet
Çalışanların onlara sağlanmış olan imkanlardan duyduğu hoşnutluk düzeyi

AR-GE MERKEZİ

Ege Fren “5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde “ARGE Merkezi “ statüsüne sahiptir. Ar-Ge aktiviteleri, geleceğin yenilikçi dünyasını yakalamada, müşterilerinin rekabet dolu küresel markette hızla değişen ihtiyaçlarına ve teknolojik ilerlemelere cevap verebilecek niteliktedir.

SOSYAL SORUMLULUK

Çalışanlarımız, paydaşlarımız ve Sivil Toplum Örgütleriyle sosyal sorumluluk projeleri yürütürüz. Dönemsel olarak yürüttüğümüz etkinliklerde ödüllendirmeler ve kampanyalara yer verilir.