İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Ege Fren üst yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında;
• İşyerinde çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik hedefleri belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmeyi,
• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• İş yerinde iş kazası ya da meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri, etkin bir risk değerlendirme çalışması ile tehlike ve riskleri önceden tespit edip, ortadan kaldırmayı veya azaltmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin performansını ölçerek sürekli iyileştirmeyi sağlamayı ,
• Tüm çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerinin katılımı ve fikirleriyle şekillenen güvenlik kültürünü yaygınlaştırmayı, taahhüt eder.
Revizyon Tarihi : 26/04/2021