Çevre Politikası

Ege Fren üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi kapsamında;
• Fabrika sahamızda ortaya çıkan tüm çevre boyutlarının etkilerini kuruluşun amaç ve bağlamı kapsamında değerlendirerek en aza indirecek önlemleri almayı,
• Çevre amaçları çerçevesinde hedefler koymayı ve bu hedefleri periyodik olarak gözden geçirmeyi,
• Çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve hammadde, enerji, doğal kaynakların ekolojik denge gözetilerek verimli kullanılmasını,
• Tüm faaliyetlerimizde çevre ile ilgili yasal, yerel, diğer şartlara ve kuruluşumuzun bağlamında tanımladığımız tarafların şartlarına uymayı,
• Çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
• Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi eğiterek çevre bilinci oluşturmayı, taahhüt eder.
Revizyon Tarihi:26/04/2021